Street Màrqueting

Les campanyes o accions de Street Màrqueting permeten generar expectació i que es parli al voltant d’una marca, d’una forma més útil que s’aconseguiria per exemple amb altres estratègies tradicionals. Les accions de Street Màrqueting utilitzen eines o es relacionen amb el carrer i els seus transeünts d’una manera poc habitual, de manera que es cridi l’atenció i potenciï aquest “soroll” al voltant de les accions i de manera indirecta sobre la marca.

Tenint en compte el potencial de difusió que ja tenen aquestes accions, complementar la seva realització amb la creació d’un vídeo de street màrqueting permet difondre encara més la campanya del que s’aconseguiria a nivell local.

Generar un vídeo atractiu, fora de l’habitual i que es relacioni amb accions diferents en espais que ens produeixin estranyesa, són els aspectes amb els quals es juga en un vídeo de street màrqueting.

Combinant un missatge atractiu amb un vídeo que capti l’atenció de l’espectador permetrà que les accions siguin recordades per més temps i es potenciï una imatge de marca única enfront de la competència que li atorgui un valor diferencial.

La creació d’una campanya de Street Màrqueting i el seu reforç amb un vídeo de l’acció, ens permetrà per tant aconseguir un doble resultat i un major benefici, d’una banda, la promoció a nivell local que es generarà en el moment de dur a terme l’acció i d’altra banda, la difusió que realitzarà el vídeo sobre la mateixa acció posteriorment.