Vídeo Marketing

El vídeo és un dels formats més efectius de cara a transmetre un missatge de manera ràpida i senzilla. En tractar-se d’un format audiovisual, ens permeten combinar text, imatge i sons, optimitzant els resultats que aconseguiríem amb cadascun d’ells per separat.
El vídeo en una estratègia comercial constitueix una eina de gran utilitat per donar-se a conèixer entre els potencials clients, oferir-los informació del seu interès i potenciar la imatge de marca que volem projectar als nostres clients.

Els diferents tipus de vídeos que podem crear ens permeten satisfer totes les necessitats i aconseguir els objectius que ens proposem:

  • Vídeo Corporatiu: Permet oferir informació bàsica sobre l’empresa de gran utilitat per als seus potencials clients, així com fer-los arribar els seus valors d’acord amb la imatge de marca, diferenciant-se de manera clara sobre la competència.
  • Vídeo de producte: És una eina bàsica per donar a conèixer no només les característiques o funcionament d’un producte de cara a qui està interessat en ell, sinó que es converteix en una estratègia efectiva per diferenciar-se dels competidors al mercat i posicionar-se enfront d’ells.
  • Street Màrqueting: Realitzar una campanya o una acció de street màrqueting sense un vídeo que ens permeti viralitzar encara més el seu abast, manca de sentit. Per això, no solament ajudem a fer realitat accions que generin soroll al voltant de la teva marca sinó que potenciem el missatge a través de la seva difusió en format vídeo.