Web Responsive

responsiveCada dia més, els dispositius mòbils com tablets o smartphones es converteixen en la nostra via d’accés a Internet. Busquem informació, visitem les nostres pàgines favorites i fins i tot realitzem compres a través dels nostres mòbils. Per això, quan accedim a tots aquests sites esperem que el funcionament sigui perfecte sense cap tipus de manques o dificultats per a l’ús en aquests dispositius.

La web responsive o web mòbil, permet adaptar i escalar el disseny de la teva pàgina web a les característiques i especificitats de smartphones i tablets perquè no perdis cap oportunitat de negoci.

Per a la creació de la web responsive generem fulles d’estil específiques per a aquests dispositius i realitzem les adaptacions de maquetació necessàries partint de la teva pròpia web.

D’aquesta forma, sense perdre de vista el disseny i la teva imatge corporativa, la web responsive et facilita arribar a tots els teus clients en qualsevol moment i des de qualsevol tipus de dispositiu.