Reputació Online

La reputació online està formada per la imatge de la nostra marca o empresa en Internet. Aquesta reputació es compon pel que fem o diem però també pel que diuen de nosaltres.
Fins ara, sempre hem sentit parlar de la reputació online en context de crisis, on una marca o empresa fa o diu alguna cosa que genera un situació negativa per a la seva imatge pública i per a si mateixa.

Reputación online

No obstant això, mantenir una imatge de prestigi passa per alguna cosa més que solucionar aquests moments de crisis. Pots enfocar-te a solucionar problemes o pots apostar per una estratègia de gestió de la reputació online reduint les situacions de crisis i diferenciant-te pel tracte al client, la comunicació eficaç i la solidesa de la teva empresa.

En què consisteix el nostre servei de gestió de la reputació online:

  • Monitoritzem  els comentaris que reben els teus productes o serveis.
  • Generem un missatge coherent en totes les comunicacions de la teva marca o empresa.
  • Creem un manual d’estil per a les teves comunicacions.
  • Establim un protocol d’actuació per avançar-nos a les situacions problemàtiques.