Imatge Corporativa

La imatge corporativa d’una empresa és la seva carta de presentació enfront del públic.

Aquesta imatge deu ser un reflex de la identitat de la teva empresa o organització ja que influirà significativament en com et percebran els teus clients. És una barreja d’estil i estructura, que afecta al que fas, on ho fas i com ho transmets.

Malgrat el que solem pensar, la imatge corporativa no són sols els logotips. Tot el que una empresa fa o diu és expressió de la seva identitat.
Els nostres serveis inclouen la creació de la imatge corporativa que inclou totes les comunicacions que la teva empresa realitza i la forma en què es fan, incloent l’elecció dels colors i símbols, l’estil, la tipografia, un fullet de prestigi i altres signes visibles de la teva organització, assegurant la coherència visual.
Tots els nostres projectes inclouen un manual d’estil que et permetrà aplicar sense cap dubte els diferents formats (logo, tipografia, papereria, etc.) que componen la teva imatge corporativa.