Universo Instalador

Imatge Corporativa per a empresa instal·ladora de serveis i productes energètics.
Tipografia clàssica modernitzada.
Es va crear un imagotip directament vinculat al nom d’empresa, un planeta que representa a l’univers.
Colors taronges amb blaus, relacionats amb el sector energètic.