Tagomago Experience

Imatge Corporativa per a empresa d’inversió immobiliària.
Tipografia clàssica amb moderna, per destacar el imagotip.
Creació de paral·lelisme entre el imagotip i l’illa eivissenca de Tagomago.
Colors vermell, i negre relacionats amb empreses inversores poderoses.