Nova Corporation

Imatge Corporativa per a empresa d’inversió.
Imatge orgànica, s’utilitza una papallona com imagotip amb un tractament de traçades de pinzell.
Tipografia curviforma seguint les directrius d’element orgànics.
Colors verd i marró fosc orgànic, relacionats amb la natura.