Ms Mobile

Imatge corporativa d’empresa de creació d’aplicacions mòbils
Imagotip tipogràfic