Dani Clos

Imatge Corporativa per a pilot de F1.
Es va crear el imagotip a partir de les sigles del pilot, DC.
Visualment el imagotip representa la vista frontal d’un bòlid de F1.
Color platejat i fons negre per emfatitzar la classe i el luxe de la F1.